O Nas

W co wierzymy ?

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy.
Wierzymy w śmierć Jezusa na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele.
Wierzymy w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
Wierzymy w jeden Kościół, święty powszechny i apostolski.
Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym czyli społecznością chrześcijańską. Nazwa kościoła wiąże się z wydarzeniem zesłania Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt w Jerozolimie na pierwszych chrześcijan.

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił się cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdy z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dzieje Apostolskie 2:1-4

Dlaczego Betania ?

Betania – osada położona na wschodnim zboczu Góry Oliwnej niedaleko Jerozolimy. Była to miejscowość, gdzie znajdował się dom Łazarza, Marii i Marty.
W Betanii nastąpiło Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

I wywiódł ich, aż do Betanii, wniósł ręce swoje, błogosławił ich, i stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.

Mat. 21:17 ; 26:6
Łuk. 19:29 ; 24:50
Mar. 14:3 ; 11:1
Jan. 11:1 ; 1,2:1