Jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym

czyli społecznością chrześcijańską. Nazwa kościoła wiąże się z wydarzeniem zesłania Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt w Jerozolimie na pierwszych chrześcijan.