O Nas

Zbór Zielonoświątkowy we Lwówku Śląskim
to społeczność wielopokoleniowa.

Jesteśmy jednym z najstarszych zborów
zielonoświątkowych w Polsce. Stoimy twardo
na Skale którą jest Bóg, czytając i studiując Jego Słowo.

W co wierzymy?

  1. Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  2. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  3. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  4. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  5. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  6. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  7. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  8. Wierzymy w Zmartwychwstanie i życie wieczne.

Wtorkowa Modlitwa

Wtorek godzina 8:00

Środowe Spotkanie

Środa godzina 18:00

Niedzielne Nabożeństwo

Niedziela godzina 11:00

Keith Marshall

Starszy zboru
tel. 123 456 789

George Williams

Pastor
tel. 123 456 789

Julia Castillo

Starszy zboru
tel. 123 456 789

Nasza lokalizacja

Zbór Zielonoświątkowy w Lwówku Śląskim
Stogryna 2 59-600 Lwówek Śląski